רעיון יפה ומבורך
מאות ברכות ועניית אמן יזקף לעילוי נשמתו.