ביום חמישי נער מעמד קביעת מזוזה לחדר קפה "מים חיים" החדש שנבנה בבית המדרש צאנז בבני ברק לע"נ הבחור ישראל חיים קלוגר ז"ל במלאות שנה לפטירתו, דומ"צ הקהילה הגרא"ד שפירא קבע את המזוזה, בשתיית הלחיים נשא דברים הגאון רבי אלימלך משה שטמר שליט"א מרבני הקהילה | צילום משה גולדשטיין

קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (1) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (3) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (4) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (5) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (6) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (7) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (8) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (9) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (10) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (11) קבעת מזוזה בחדר קפה חדש שנבנה בביהמ''ד צאנז בבני ברק - צילום משה גולדשטיין (12)