קהל רב השתתף בשמחת התנאים להחתן הרב יחזקאל שרגא הי"ו בן הרה"צ רבי חיים יצחק טווערסקי שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א וחתן כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי שמעון קאפף שליט"א מלעלוב בארנוביץ | הרב ברוך אוביץ תיעד


שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (1) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (2) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (3) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (4) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (5) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (6) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (7) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (8) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (9) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (10) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (11) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (12) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (13) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (14) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (15) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (16) שמחת האירוסין בחצרות טשארנאביל - סטראפקוב - לעלוב בארנוביץ (17)