ילדי נדבורנה ביתר השתתפו במעמד יסוד ישיבות ערב 'משנת יעקב' בהיכל בית המדרש בעיר ע"ש ולזכרו של כ"ק אדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע מנדבורנה בראשות כ"ק אדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א שנשא מדברות קודשו והעניק מיני מתיקה לילדי החמד בסיום המעמד | הרב ברוך אוביץ תיעד


מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (1) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (2) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (3) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (4) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (5) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (6) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (7) מעמד פתיחת ישיבות ערב 'משנת יעקב' בנדבורנה ביתר - צילום ברוך אוביץ (8)