הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א רב שכונת בית וגן בירושלים שוהה בימים אלה בארה"ב, ביום ראשון נשא הגאון שליט"א דברי הספד במלאות השנה לפטירת חותנו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בכולל בוועסט סייד - מנהטן | תיעוד

הג''ר עזריאל אויערבאך מספיד את חותנו הרב אלישיב במנהטן (1) הג''ר עזריאל אויערבאך מספיד את חותנו הרב אלישיב במנהטן (2) הג''ר עזריאל אויערבאך מספיד את חותנו הרב אלישיב במנהטן (3) הג''ר עזריאל אויערבאך מספיד את חותנו הרב אלישיב במנהטן (4) הג''ר עזריאל אויערבאך מספיד את חותנו הרב אלישיב במנהטן (5) הג''ר עזריאל אויערבאך מספיד את חותנו הרב אלישיב במנהטן (6)