הציבור הגדול שם, זה הציבור של פאפא במאנסי?
ממש ציבור גדול בליעה"ר.