לצערי הרב הייתי רק בלילה שהדליק בבני ברק, היה מדהים.
פה זה נראה שבירושלים היה קהל פי כמה וכמה מאשר בבני ברק.

הבן אדם פשוט מעצמה, יהי בואו לברכה