קבוצת אברכים מחסידי בעלזא באשדוד סיימו את מסכת עירובין שלמדו במסגרת הדף היומי בבית מגיד השיעור הרב יודל הופמן, בהשתתפות דומ"ץ הקהילה הרב הגאון יוסף צבי רכניצר שליט"א, אורח הכבוד הר"ר חיים צבי יאקאב שליט"א | תיעוד

סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד (6) סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד (1) סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד (2) סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד (3) סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד (4) סיום מסכת עירובין בקהילת בעלזא אשדוד (5)