כ"ק אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א ערך שולחנו לרגל הילולת אביו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ זצ"ל, למחרת עלה לפקוד את ציונו | גלריה

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (6)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (1)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (3)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (4)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (9)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (13)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (8)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (5)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (7)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (10)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (11)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (12)

האדמו''ר מקאפיטשניץ בהילולת אביו (2)