כ"ק אדמו"ר מקוידינוב שליט"א השוהה בימים אלה באנטוורפן לטובת מוסדותיו בבני ברק, ערך מגבית בבית מקורבו הנגיד ר' משה נתן נטע גולדברג הי"ו | גלריה

האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (23) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (1) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (2) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (3) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (4) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (5) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (6) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (7) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (8) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (10) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (11) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (14) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (15) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (16) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (17) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (19) האדמו''ר מקוידינוב במגבית לטובת מוסדותיו באנטוורפן (20)