ביום ראשון נחוגה בבורו פארק שמחת התנאים לבן כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א עב"ג בת הרה"ג ר' יעקב פלדמן בן הרה"ח ר' חיים משה פלדמן מלונדון וחתן הגה"צ אב"ד בייטש זצ"ל | צלם JDN תיעד

שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (7) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (8) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (1) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (9) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (2) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (3) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (4) (1024x683) שמחת אירוסי בן האדמו''ר מדושינסקיא בארה''ב (10) (1024x683)