לא מתאים לשומרי אמונים שיצלמו טלויזיה ועוד שריפת הפתילות