כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א ערך ביום ראשון את שולחנו בהיכל בית המדרש הגדול לרגל מלאות 13 שנים להסתלקות אביו הרה"ק מהר"ש מבאבוב זי"ע בהשתתפות מאות חסידים | גלריה

האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (1) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (2) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (3) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (4) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (5) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (6) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (7) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (8) האדמו''ר מבאבוב בעריכת השולחן לאביו  (9)