מאות חסידי באבוב בישראל השתתפו בסעודת ההילולא שנערכה בבית המדרש הגדול בקרית באבוב בבת ים לרגל מלאות 13 שנים להסתלקותו של האדמו"ר מוהר"ש זצ"ל מבאבוב | רב הקהילה הגה"צ רבי יעקב ישראל ישורון מייזליש שליט"א חדב"נ בעל ההילולא נשא את המשא המרכזי

אורח הכבוד הרה''ג ר' אברהם משה שאיא ר''מ בישיבת באבוב במאנסי נושא דברים הגר''י מייזליש אב''ד קרית באבוב בת ים וחדב''נ האדמו''ר זצ''ל במשא המרכזי. חלק מהקהל בסעודת ההילולא (2) חלק מהקהל בסעודת ההילולא