כ"ק אדמו"ר מלעלוב-ניקלשבורג שליט"א ביקר השבוע באנטוורפן, ובבית המרא דאתרא הגאון רבי אהרן שיף שליט"א | תיעוד

האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (1) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (10) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (2) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (3) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (4) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (5) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (6) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (7) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (8) האדמו''ר מניקלשבורג בביקור אצל גאב''ד אנטוורפן (9)