בישיבת 'גאון יעקב' ברחוב נחמיה בבני ברק נחוגה השבוע שמחת הברית לנין מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א נכד לחתנו ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין שליט"א | מרן כובד בסנדקאות לאחר מכן שתה לחיים עם הנוכחים ובירכם לרגל השמחה

צילום: שוקי לרר JDNברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (1) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (2) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (3) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (4) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (5) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (6) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (7) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (8) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (9) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (10) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (11) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (12) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (13) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (14) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (15) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (16) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (18) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (19) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (20) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (21) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (22) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (23) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (24) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (25) ברית לנין הגרא''יל שטיינמן - צילום שוקי לרר (26)