בחורי ישיבת זכור לאברהם ביקרו השבוע בבית כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א לקראת סיום שנת הלימודים, הבחורים קיבלו שיחה מפי האדמו"ר לקראת צאתם לימי בין הזמנים | שוקי לרר תיעד

בחורי ישיבת זכור לאברהם בבית האדמו''ר מלעלוב (1) בחורי ישיבת זכור לאברהם בבית האדמו''ר מלעלוב (2) בחורי ישיבת זכור לאברהם בבית האדמו''ר מלעלוב (3) בחורי ישיבת זכור לאברהם בבית האדמו''ר מלעלוב (4) בחורי ישיבת זכור לאברהם בבית האדמו''ר מלעלוב (5) בחורי ישיבת זכור לאברהם בבית האדמו''ר מלעלוב (6)