כ"ק אדמו"ק מוויען שליט"א שבת במחנה מתיבתא 'נחלת יעקב' של בחורי החסידות, במוצאי השבת ערך סעודת מלוה מלכה במהלכה נשא דברים מענייני דיומא וסיפר עובדות והנהגות מצדיקי קמאי כנהוג | צלם JDN תיעד


האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (1) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (2) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (3) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (4) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (5) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (6) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (7) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (8) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (9) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (10) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (11) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (12) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (13) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (14) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (15) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (16) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (17) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (18) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (19) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (20) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (21) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (22) האדמו''ר מוויען במלוה מלכה במחנה נחלת יעקב וויען (23)