בישיבת קוידינוב נערך בסוף השבוע שעבר מעמד סיום מסכת וחלוקת תעודות הצטיינות לבחורי הישיבה בראשות כ"ק אדמו"ר מקוידינוב שליט"א שהעניק את התעודות ונשא דברים לרגל סיום הזמן | גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (1) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (2) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (3) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (4) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (7) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (8) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (9) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (10) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (15) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (17) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (18) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (21) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (26) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (28) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (29) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (31) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (33) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (35) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (37) סיום מסכת וחלוקת תעודות בישיבת קוידינוב - צילום שוקי לרר (38)