בבית כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א השוהה בקונטרי, נערכה מגבית מיוחדת לטובת מוסדות 'חסד לאברהם' סקולען בו נטלו חלק עשרות מתומכי המוסדות שקיבלו מידי האדמו"ר שי נאה כהוקרה על תרומתם הנדיבה לטובת החזקת המוסדות | גלריה

מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (2) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (6) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (7) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (9) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (10) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (11) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (12) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (14) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (15) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (17) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (19) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (20) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (21) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (22) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (24) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (28) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (30) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (35) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (36) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (39) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (43) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (44) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (45) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (46) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (47) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (50) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (51) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (56) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (57) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (58) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (61) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (63) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (64) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (65) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (67) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (68) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (69) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (71) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (73) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (74) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (75) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (78) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (79) מעמד התקשרות לתומכי מוסדות סקולען בבית האדמו''ר (80)