כ"ק אדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א בקרב חסידיו ומעריציו בעיר אנטוורפן || צפו בגלריה מימי שהותו של האדמו"ר בעיר

האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (1) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (2) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (3) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (4) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (5) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (6) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (7) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (8) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (9) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (10) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (11) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (12) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (13) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (14) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (15) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (16) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (17) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (18) האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בביקור באנטוורפן (19)