אמש (רביעי) נחוגה בירושלים שמחת הנישואין לנכדי הגה"צ רבי דב יפה שליט"א משגיח ישיבת רכסים, והגאון הגדול רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר - ברכפלד || את השמחה פיארו עשרות ראשי ישיבות ר"מים ומשגיחים || צלם JDN - שוקי לרר תיעד

חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (1) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (2) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (3) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (5) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (6) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (7) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (8) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (9) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (10) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (11) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (12) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (13) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (14) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (15) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (16) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (17) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (19) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (20) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (21) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (22) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (23) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (24) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (26) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (27) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (29) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (31) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (32) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (34) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (36) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (38) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (39) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (40) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (41) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (42) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (43) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (44) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (45) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (46) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (48) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (49) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (50) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (52) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (53) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (54) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (56) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (57) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (59) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (60) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (63) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (64) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (66) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (67) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (68) חתונה לנכדי הגר''ד יפה והגר''א פינקל - צילום שוקי לרר (70)