הערב תתקיים עצרת הספד והתעוררות ככלות השבעה לפטירתו של הנגיד הרה״ח ר׳ חיים גראס ז״ל בכולל שהקים על שמו בחייו ״אור החיים״ ותמך באברכי הכולל כל השנים. כאמור הערב יתכנסו אברכי הכולל ומכיריו הרבים בהיכל הכולל ברחוב ברוכים בירושלים עיה״ק. ישאו דברים: הגה״צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט״א, הגאון רבי דניאל אלתר שליט״א, ראש הכולל הגאון רבי יקותיאל ליכטנשטיין שליט״א, הגה״צ רבי אהרן קאהן שליט״א ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק, ויסיים המעמד הגאון רבי יצחק גרינוואלד שליט״א מראשי הכולל. הרבנים יעוררו את הציבור בהתחזקות ויעלו על נס את פועליו הרבים של המנוח שעזר לכלל ולפרט והיה אוזן קשבת לכל אחד והוזיל הרבה מהונו לחסד לאלפים. יהי זכרו ברוך. ...

הערב תתקיים עצרת הספד והתעוררות ככלות השבעה לפטירתו של הנגיד הרה״ח ר׳ חיים גראס ז״ל בכולל שהקים על שמו בחייו ״אור החיים״ ותמך באברכי הכולל כל השנים. כאמור הערב יתכנסו אברכי הכולל ומכיריו הרבים בהיכל הכולל ברחוב ברוכים בירושלים עיה״ק.
ישאו דברים: הגה״צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט״א, הגאון רבי דניאל אלתר שליט״א, ראש הכולל הגאון רבי יקותיאל ליכטנשטיין שליט״א, הגה״צ רבי אהרן קאהן שליט״א ראש ישיבת תולדות אברהם יצחק, ויסיים המעמד הגאון רבי יצחק גרינוואלד שליט״א מראשי הכולל.
הרבנים יעוררו את הציבור בהתחזקות ויעלו על נס את פועליו הרבים של המנוח שעזר לכלל ולפרט והיה אוזן קשבת לכל אחד והוזיל הרבה מהונו לחסד לאלפים. יהי זכרו ברוך.