קהל רב ובהם רבנים ראשי ישיבות ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל בת בנו הרב הגאון בן ציון אזרחי שליט"א רו"מ הישיבה || צילום: שוקי לרר JDN

חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (1) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (3) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (5) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (7) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (8) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (11) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (12) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (14) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (15) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (16) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (18) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (20) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (21) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (22) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (23) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (24) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (28) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (29) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (30) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (31) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (32) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (33) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (34) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (35) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (37) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (39) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (40) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (42) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (44) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (45) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (46) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (47) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (48) חתונה לנכד הגרב''מ אזרחי בן לבנו הרב בן ציון אזרחי (49)