ראש ישיבת לייקווד הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א ערך מגבית לטובת הישיבה בסאוט פאלסבורג, בוגרי הישיבה ונדיבי לב התגייסו להרים תרומות הגונות לטובת החזקת הישיבה || צמח גלען תיעד

מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (1) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (2) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (5) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (6) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (7) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (10) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (11) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (12) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (13) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (14) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (15) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (16) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (22) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (24) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (26) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (27) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (29) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (30) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (33) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (34) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (35) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (36) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (37) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (39) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (41) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (42) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (44) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (45) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (47) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (48) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (50) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (51) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (52) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (53) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (54) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (56) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (57) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (58) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (59) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (61) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (63) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (64) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (65) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (67) מגבית בסאוט פאלסבורג לטובת ישיבת לייקווד - צילום צמח גלען (68)