לאור גזירת 'המציצה בפה' שנאסרה בארה"ב, התקיימה אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג, בה השתתפו מאות אברכים שהאזינו לדברי מומחים בתחום שהסבירו כי בעצם המנהג סכנה לרך הנימול, כן נשאו דברים כ"ק אדמו"ר מגאלנטא שליט"א והגה"ח רבי אברהם שארר שליט"א רב קהילת תפארת יעקב בפלטבוש || צלם JDN תיעד

אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (2) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (6) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (10) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (12) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (14) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (15) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (16) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (18) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (20) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (21) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (22) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (23) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (26) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (27) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (30) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (31) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (33) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (35) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (37) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (38) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (39) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (41) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (44) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (46) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (48) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (49) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (53) אסיפת וועד 'משמרת הברית' באלפיין שבסאוט פאלסבורג (54)