הגאון הרב אברהם אייזן שליט"א אב"ד קהילת פוזנא בפלטבוש מסר שיעור תורני בפני נופשי מחנה ווערצקי בהרי הקטסקילס || תיעוד

אב''ד פזונא הרב אברהם אייזן בשיעור במחנה ווערצקי (1) אב''ד פזונא הרב אברהם אייזן בשיעור במחנה ווערצקי (3) אב''ד פזונא הרב אברהם אייזן בשיעור במחנה ווערצקי (4) אב''ד פזונא הרב אברהם אייזן בשיעור במחנה ווערצקי (5) אב''ד פזונא הרב אברהם אייזן בשיעור במחנה ווערצקי (6) אב''ד פזונא הרב אברהם אייזן בשיעור במחנה ווערצקי (7)