חבל שהאיש שהתממש "חסידות סקולען" לא היה פה לקחת חבל בשמחה.
הלה הוא ,העסקן המפורסם – דירנפלד – מאיחוד הקהילות למען טוהר המחנה. חבל מאוד.