לפני 54 שנים ניצל כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א יחד עם אביו הרה”ק בעל נועם אליעזר זיע”א משבי הקומוניסטים, והם שוחררו לחופשי, מאז אותו יום חוגג האדמו”ר מידי שנה את יום ההצלה, בעריכת סעודת הודיה חגיגית, בהשתתפות אלפים בשירי שמחה והודיה להשי"ת, במוצ"ש (נחמו) ערך האדמו"ר סעודת מלוה מלכה בשילוב סעודת הודיה לציון 54 שנים ליום ההצלה | JDN מגיש גלריה

יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (1) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (2) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (5) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (6) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (7) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (9) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (10) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (11) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (12) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (13) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (17) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (19) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (22) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (23) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (24) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (25) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (26) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (29) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (30) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (32) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (33) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (34) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (35) יום ההצלה בסקולען בסקולען תשע''ג (36)