המקוה ששימש עשרות בשנים את תושבי האיזור ובהם את הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע יבנה מחדש, היום נערך מעמד הנחת אבן הפינה במעמד גאב"ד ירושלים וראש כולל שומרי החומות

ביום ה’ במר חשוון תשע"ב נסגר המקווה המפורסם של כולל שומרי החומות בשכונת בתי אונגרין, לטבילה עד להודעה חדשה, זאת לרגל הריסת המקווה עד היסוד ובנייתו מחדש.

קרא עוד:

[postim]

המקווה נבנה לפני עשרות שנים ונקרא ע”ש הרה”ח ר’ אליעזר בער דייטש ז”ל ששימש גבאי נאמן בכולל שומרי החומות בוויליאמסבורג, זכה בונה ומקים המקווה שגדולי עולם שכבר אינם בין החיים טבלו באותו מקווה מידי יום ביומו כגון פועל הישועות הרה”ק רבי שלומק’ה מזוויעהל זיע”א, וגם בפטירתם נעשתה הטהרה במקווה זה.

במהלך עשרת החודשים האחרונים נהרס המקוה עד היסוד, היום (שלישי) הונחה אבן הפינה ליסודות המקוה, שייבנה מנדבת לבו של הנגיד הנכבד הרב מאיר זליג ריספלר שליט"א מחסידי סאטמאר, חתנו של הרא"ב דייטש ז"ל, גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, ראש כולל שומרי החומות ואב"ד סאדיגורה הגר"י ליברמן, וראש ישיבת סאטמאר הגרח"צ מייזליש, השתתפו במעמד ונשאו דברים בגודל המצוה המוסיפה לטהרת עם ישראל, ובירכו חמות את הנגיד על שזכה להקים נדבך טהור לרווחת תושבי האיזור.

המקווה יבנה במהלך החודשים הקרובים לשם ולתפארת, ברוחב ובהדר, במקווה החדש שייבנה יהיו עוד מספר בורות מרווחים לטבילה, חימום ואיוורור משוכלל יותר, כנאה וכיאה לישראל הבאים ליטהר לפני המטהר אותם.

צילום: שוקי לרר JDN

הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (1) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (2) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (3) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (5) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (6) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (7) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (8) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (11) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (12) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (14) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (16) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (17) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (18) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (19) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (20) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (21) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (22) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (23) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (24) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (25) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (26) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (27) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (28) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (29) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (30) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (31) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (32) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (34) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (36) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (37) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (38) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (43) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (44) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (46) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (49) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (51) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (53) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (54) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (55) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (57) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (58) הנח אבן הפינה למקוה בשכונת בתי אונגרין - צילום שוקי לרר (59)