האדמו"ר מויז'ניץ הפתיע את החסידים בעולם כולו, כששמעו כי יצא ללא הודעה מוקדמת לקברי הצדיקים באוקראינה ופולין עם קבוצה מצומצמת, השיא היה בקברו של מייסד החסידות הבעש"ט

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א השוהה למנוחה בבריטניה יצא לפקוד את קברי הצדיקים באוקראינה ופולין, כשגולת הכותרת לשפוך צקון שיח על ציונו של מייסד החסידות אור שבעת הימים רבינו ישראל בעש"ט זיע"א.

קרא עוד:

[postim]

אליו הצטרפו למסע הנגידים ר' חיים משה פלדמן ור' יעקב אדלר, כשבמקביל מישראל הגיעו גיסו ראש ישיבת ויז'ניץ הרה"צ רבי מנחם ארנסטר, בנו הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר ובנו החתן מנחם מנדל העומד לקראת נישואיו בעוד כשבועיים בתאריך ב' באלול.

בתחילת הגיעה הפמליה לציון סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, משם המשיכו לעיירה מעז'יבוז' שם נערך לאדמו"ר קבלת פנים, ולאחר מכן נכנס להיכל הבעש"ט והעתיר בתפילה שעה ארוכה על ציונו של הבעש"ט זיע"א, בציון ה'אוהב ישראל' מאפטא והרבי רבי ברוך ממז'יבוז ושאר ענקי עולם הטמונים שם לישועת הכלל והפרט.

לאחר מכן הגיע האדמו"ר לבית המדרש העתיק של הבעש"ט הק' זי"ע ששוחזר במדויק אחד לאחד על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' לפני מספר שנים, שם התפלל תפילה ערבית טרם המשיך במסעו לשאר קברי הצדיקים.

למרות ההתראה הקצרה על האדמו"ר העושה את דרכו נערך ארגון ב'אהלי צדיקים' לאירוח של האדמו"ר מויז'ניץ כראוי למנהיג בישראל.

בשהותו במקום נפגש האדמו"ר עם יו"ר האגודה הרה"ח רבי ישראל מאיר גבאי ושמע ממנו על הפעילות הענפה במעז'יבוז' ובעולם.

המסע עורר התרגשות בקרב חסידי ויז'ניץ בארץ ובעולם, ובפרט בעיתוי של הנסיעה בדיוק 19 שנים נערך המסע ההיסטורי של אביו כ"ק האדמו"ר בעל הישועות משה זצוק"ל לקברי אבותיו באוקראינה.

 צילום: אברומי שיינברגר – דוברות אהלי צדיקים

בכניסה לאוהל הבעשט האדמור בקבלת פנים בבית הכנסת היכל הבעשט הסמוך לציון האדמור ופמלייתו בתפילה עלציון הבעשט פמליית האדמור בתפילה על ציון הבעשט