לשבת שבעה על כסא מפואר אין איסור מפורש אבל זה כמו ללבוש בגדי שבת להלויה שגם זה לא אסור
עדיף שישב רגיל על כסא פשוט