הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א הגיע ימים ספורים טרם בחירתו להתברך מפי הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א || ביום הבחירות (אתמול) פורסם כי מרן הגר"ש אויערבאך הורה לשואליו לתמוך בו לרבנות הראשית || תיעוד

הרב דוד לאו אצל הגר''ש אויערבאך  (1) הרב דוד לאו אצל הגר''ש אויערבאך  (2) הרב דוד לאו אצל הגר''ש אויערבאך  (3) הרב דוד לאו אצל הגר''ש אויערבאך  (4) הרב דוד לאו אצל הגר''ש אויערבאך  (5)