קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת התנאים שנחוגה לנכד כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בן לחתנו הרה"צ רבי אריה לייבוש טיילבוים הי"ד בנו של הגה"צ אבד"ק וואלאווא שליט"א עם הכלה בת כ"ק אדמו"ר מדעעש-מיאמי שליט"א || גלריה

שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (1) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (2) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (3) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (4) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (5) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (6) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (8) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (10) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (12) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (13) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (15) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (17) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (18) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (20) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (21) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (22) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (23) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (24) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (25) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (26) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (27) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (30) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (31) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (32) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (33) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (34) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (35) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (36) שמחת התנאים בחצרות דעעש מיאמי - תולדות אברהם יצחק - וואלווע (37)