מחנה דברי חיים צאנז: הכנסת ספר תורה בראשות האדמו"ר מזוועהיל

נופשי מחנה 'דברי חיים' צאנז שבקאנינגה לעיק - ניו יורק, חגגו השבוע בשמחת הכנסת ספר תורה לבית המדרש במחנה נדבת משפחות וועבר ופאללאק הי"ו, כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א ניהל את השמחה ביד רמה מכתיבת אותיות ועד לאחר סעודת המצוה || צלם JDN מגיש תיעוד מרהיב

הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (1) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (2) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (3) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (4) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (5) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (6) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (7) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (9) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (10) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (11) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (12) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (13) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (14) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (15) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (16) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (18) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (19) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (20) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (21) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (22) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (23) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (24) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (25) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (26) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (27) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (28) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (29) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (30) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (31) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (32) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (33) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (34) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (35) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (36) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (37) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (38) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (39) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (40) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (41) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (42) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (43) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (44) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (45) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (47) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (48) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (49) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (50) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (51) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (52) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (53) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (54) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (55) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (56) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (57) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (58) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (59) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (60) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (61) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (62) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (63) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (64) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (66) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (67) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (68) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (69) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (70) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (71) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (72) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (73) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (74) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (75) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (76) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (77) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (78) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (79) הכנס''ת למחנה דברי חיים צאנז בראשות האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב (80)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *