למיטב ידיעתי קוממיות היא עדיין "מושב" ולא עיר כפי שציינת