עשרות אדמו"רים ורבנים מכל רחבי ניו יורק הגיעו לנחם אבלים בבית הגה"צ אב"ד פאלטישאן שליט"א ובניו הרבנים על פטירת בנו הרה"ג ר' אפרים אהרן שטיין ז"ל שנפטר לאחר מחלה ארוכה וקשה || גלריה

ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (21) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (1) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (2) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (4) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (5) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (6) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (8) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (9) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (10) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (11) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (12) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (13) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (14) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (15) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (16) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (17) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (18) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (19) ניחום אבלים אצל אב''ד פאלטישאן על פטירת בנו (20)