במשחטת 'פלא' הסמוכה לקאנטרי של חסידי צאנז בארה''ב הגיעו לביקור וסיור מיוחד כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א יחד עם דייני קהילת צאנז בארה''ב לעקוב מקרוב אחרי השחיטה המהודרת לבני הקהילה | צפו בגלריה מהסיור

אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה01 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה02 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה03 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה04 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה05 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה06 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה07 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה08 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה09 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה10 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה11 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה12 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה13 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה14 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה15 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה16 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה17 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה18 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה19 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה20 אדמור מזוועהיל ארהב עם דייני צאנז בשחיטה21