בימים הקרובים יעתיקו את משכנם לטבריה מספר אברכים נחשונים אשר שוכרים דירות באזור הקריה החדשה וזאת כדי להתחיל את ה"זמן" החדש כבר בעיר מושבם אי"ה. בהוראת כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א אף נפתח להם כולל בר"ח אלול באחד מבתי הכנסיות באזור. ולאחר החגים צפויים קבוצה נוספת לעבור להתגורר בעיר ואז ייפתחו בית מדרש דחסידי צאנז בעיר. כ"ק אדמו"ר מצאנז שיזם ודוחף את הרעיון הגיע לביקור מיוחד, וסייר בשטח עם היזמים ומנהלי הקריה, לעמוד מקרוב בהתקדמות הבניה. משה גולדשטיין הצטרף ותיעד

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין30

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין01

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין02

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין03

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין04

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין05

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין06

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין07

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין08

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין09

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין10

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין11

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין12

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין13

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין14

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין15

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין16

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין17

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין18

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין19

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין20

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין21

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין22

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין23

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין24

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין25

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין26

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין27

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין28

אדמור מצאנז בקרית צאנז טבריה - צילום משה גולדשטיין29