לקראת יום ההילולא של הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע בעל הדברי יואל נערכה במוצש"ק סעודת מלוה מלכה לזכרו הק' בביהמ"ד שערי יצחק באזור 'פליישמאנס' בהשתתפות הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת בית המדרש עליון לייקווד, הגה"צ אב"ד טארטיקוב שליט"א, הגה"צ אב"ד וואידיסלאוו שליט"א שנשאו דברים במשנת בעל ההילולא. צפו בגלריה

מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע01 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע02 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע03 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע04 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע05 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע06 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע07 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע08 מלוה מלכה בביהמד שערי יצחק בפליישמאנס לקראת הילולת הרהק מסאטמאר זיע09