פורת יוסף: ראש הישיבה הגיע לביקור בעיר ביתר

הגאון רבי משה צדקה שליט''א ראש ישיבת פורת יוסף הגיע לשיחת חיזוק לקראת חודש אלול בעיר ביתר עילית | ראש הישיבה שליט"א מסד שיחות חיזוק בפני קהילת דרכי תורה וכן הגיע לביהמ''ד היכל עובדיה להשמיע דברי חיזוק | צילום: ברוך אוביץ | צפו

הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ01 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ02 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ03 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ04 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ05 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ06 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ07 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ08 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ09 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ10 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ11 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ12 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ13 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ14 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ15 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ16 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ17 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ18 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ19 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ20 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ21 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ22 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ23 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ24 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ25 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ26 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ27 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ28 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ29 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ30 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ31 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ32 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ33 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ34 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ35 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ36 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ37 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ38 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ39 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ40 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ41 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ42 הגרמ צדקה בביקור בביתר עילית - ערח אלול תשעג - צילום ברוך אוביץ43

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו