כמידי שנה לקראת הזמן החדש בהיכלי התורה והישיבות התקיים בירושלים "יום עיון" בעניני חוזים והסכמים, ע''י בית הדין נתיבות חיים, השיעורים התקיימו בהיכל כולל חושן משפט "אהלי יוסף" בקרית מטרסדורף בירושלים, במהלך כל סוף שיעור התאפשר למשתתפים להעביר שאלות בעניינים שונים בפני חברי הבית דין. צילום: ברוך אוביץ, צפו

יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך01 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך02 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך03 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך04 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך05 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך06 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך07 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך08 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך09 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך10 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך11 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך12 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך13 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך14 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך15 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך16 יום עיון נתיבות חיים - אוביץ ברוך17