קהל רב השתתפו בשמחת האירוסין של בן העסקן הרב חיים שיף מנכ"ל ישיבות בעלזא בירושלים ובן כ"ק אדמו"ר מליזענסק וחתן כ"ק אדמו"ר מאשלג שליט"א עם הכלה נכדת הגה"צ אבדק"ק חליסא זצ"ל. גלריה. צילום יהודה פרקוביץ

אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר01 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר02 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר03 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר04 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר05 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר06 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר07 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר08 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר09 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר10 אירוסין בן ר' חיים שיף עם בת ר' מאיר רוטנר11