ברכות מרובות לר' חיים שיחי', מנהלה של ישיבות בעלזא בירושלים עיה"ק על כל אגפיה, ישיבה לצעירים – טלזסטון, ישיבה לצעירים – אגריפס, ישיבה גדולה – אגריפס, ישיבה גדולה לבינונים – אגריפס, ישיבה גבוהה ברכת אהרן, ישיבה גבוה תפארת אהרן