המשפיע הרה"ג יצחק משה ארלנגר מאשדוד, השוהה בימים אלו בציריך שבשוויץ, נענה לבקשת בני הקהילה • נשא דברי התעוררות וקרא להתחזק בגדרי ההלכה

קהל רב של שוחרי תורה בציריך שבשווייץ השתתפו בשיחת חיזוק ומוסר שנשא הרה"ג יצחק משה ארלנגר שליט"א – ראש בית המדרש בית ועד לחכמים באשדוד.

המשפיע הרה"ג יצחק משה ארלנגר שליט"א ששוהה בעיר ציריך בימים אלה, נעתר לבקשת הציבור והגיע לעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות לרגל ימי הרחמים והרצון

הגרי"מ עורר את הקהל להתחזק בגדרי ההלכה, ולהקפיד על ענייני הבית היהודי.

שעה ארוכה הקשיבו הקהל למשאו של האורח הדגול שליט"א הידוע במתק לשונו.