מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א הגיע למסור שיחת חיזוק ודברי התעוררות בפני תלמידי ישיבת גאון יעקב בבני ברק, לקראת פתיחת זמן אלול בהיכלי הישיבות. תמונות

הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב1 הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב2 הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב3 הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב4הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב1 הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב2 הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב3 הגראיל שטינמן בפתיחת זמן אלול עג בגאון יעקב4