כ"ק אדמו"ר ממאקאווא שליט"א שבת באחרונה (שופטים) בירושלים, במוצאי שבת ערך סעודה לכבוד דוד מלכא משיחא בבית העסקן הרב שמעון מאיר פריד | גלריה

האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (10) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (1) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (2) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (3) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (7) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (9) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (6) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (4) האדמו''ר ממאקאווא בסעודת מלוה מלכה בירושלים (5)