אדמו"רים רבניחם ראשי ישיבות ואלפי תלמידים ובוגרים, חגגו בשמחת נישואי בת ראש ישיבת לייקווד הגאון הגדול רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, בשולחן הכבוד נראו בין היתר כ"ק אדמו"רים מנובמינסק, בית יצחק ספינקא ונדבורנה ארה"ב | גלריה

שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (1) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (2) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (3) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (4) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (5) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (6) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (7) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (8) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (9) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (10) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (11) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (12) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (13) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (14) שמחת נישואי בת הגאון רבי מלכיאל קוטלר (15)