קהל רב מחסידי ברסלב נטלו חלק בשמחת הברית שנחוגה לנין הגה"צ רבי יעקב שכטר שליט"א רב הקהילה וראש ישיבת המקובלים שער השמים, הרב ברוך אוביץ מגיש גלריה

ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (4) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (6) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (9) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (10) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (11) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (14) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (15) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (17) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (18) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (21) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (25) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (29) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (30) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (32) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (34) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (35) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (36) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (37) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (39) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (41) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (43) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (45) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (47) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (48) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (49) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (50) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (51) ברית לנין הג''ר יעקב מאיר שכטר - צילום ברוך אוביץ (1)