כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א הגיע לביקור במחנה עדת יראים וויען בפארקסוויל, תושבי המחנה ערכו לכבוד האדמו"ר קבלת פנים מיוחדת || גלריה

קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (2) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (4) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (6) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (7) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (10) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (11) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (14) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (16) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (17) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (18) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (19) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (20) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (22) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (23) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (24) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (25) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (26) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (27) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (30) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (31) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (35) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (41) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (42) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (43) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (45) קבלת פנים לאדמו''ר מוויען במחנה עדת יראים בפארקסוויל (48)