בכולל מנחת מאיר ע"ש הגה"צ רבי מאיר ברנדסדופר זצוק"ל שבראשות חתנו הרה"ג ר' דוד צבי הלברשטאם שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, נערך מעמד סיום לימוד הלכות שבת וסיום מסכת ביצה | צפו בגלריה

סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (1) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (2) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (3) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (4) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (5) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (6) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (7) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (8) סיום מסכת בכולל מנחת מאיר שבראשות הרב דוד צבי הלברשטאם (9)