כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל-ארה"ב שליט"א שהה במהלך השבוע במחנה טשערנאביל בהעריס שבהרי הקטסקילס, שם שוהים למנוחת הקיץ בחורי הישיבה || גלריה

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (1) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (2) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (3) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (4) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (6) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (8) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (9) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (10) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (12) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (13) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (15) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (16) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (17) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (18) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (19) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (20) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (21) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (22) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (23) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (24) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (25) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (26) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (27) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (28) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (29) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (31) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (32) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (33) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (34) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (35) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (36) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (37) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (39) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (41) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (43) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (44) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (46) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (48) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (49) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (50) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (51) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (52) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (53) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (54) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (55) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (57) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (58) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (59) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (60) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בביקור במחנה טשערנאביל (61)