קביעת מזוזה באגפים החדשים של רפואה וחיים | כ"ק אדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א והנגיד הרה"ח רבי אלי' ענגלענדער שליט"א מלונדון קבעו מזוזות בפתחי האגף החדש | לאחר מכן ערכו שולחן לחיים | גלריה

ביקור מרגש ורב רושם התקיים במשרדי האגודה כשהאדמו"ר ממכנובקא שליט"א הגיע בראש קבוצה מבכירי החסידות ובראשם הנגיד הנכבד הרה"ח אלי' ענגלענדער שליט"א מלונדון יחד עם בניו הרה"ג רבי יעקב יהושע ענגלענדער שליט"א ראש ישיבת לומדי תורה, והרה"ג פנחס ענגלענדער שליט"א.

לאחר שקבעו מזוזות באגפים החדשים הסבו למסיבת לחיים במשרדי האגודה. כשבמהלכה שיבחו באופן מיוחד את היועץ הרפואי הרב יצחק שטרן על פעולות החסד והסיוע שלו לרווחת ולהקלת מצוקות החולים בהתמודדותם הקשה במהירות וביעילות בשעות שאינם יום ולא לילה.

וכן שמעו סקירה נרחבת מהמנכ"ל הרב ברוך הימל על הנעשה באגודה וההתפתחות המסועפת בכל תחומי הפעילות למען החולים והילדים המיוחדים ועל התכניות והחזון הגדול של האגודה בהוספת נדבכים ואגפים לאימפריית החסד המפוארת של רפואה וחיים כדי להביא שמחה ואור של תקווה לחולי כלל ישראל.

לאחר שהוצגו בפני האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א ובפני האורח הנגיד הרב אליש ענגלענדער את תוכניות הקמת בנין החסד "בית רפואה וחיים", שיכלול את מגוון אגפי האגודה ויתן מענה לצרכים ההולכים ומתגברים ללא הרף, בירך את הנהלת האגודה וכל הפועלים למען הכלל בברכת שנה טובה ומתוקה בבריאות השלימות, ובהצלחה מרובה וברכות עד בלי די.

קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה1 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה2 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה3 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה4 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה5 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה6 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה7 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה8 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה9 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה10 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה11 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה12 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה13 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה14 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה15 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה16 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה17 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה18 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה19 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה20 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה21 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה22 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה23 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה24 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה25 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה26 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה27 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה28 קביעת מזוזה האדמור ממכנובקה29